Skolskogar

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd.
I Skogen i Skolans skolskogsdatabas finns Sveriges, och Västerbottens, alla skolskogar registrerade. Besök hemsidan för att se om din egen skolskog finns med! Saknar du din skolskog? Registrera den på Skogen i Skolans hemsida!
 
För att främja utveckling av arbetet i skolskogarna i Västerbotten kan skolor med befintlig skolskog, eller skolor som vill starta skolskog, ansöka om bidrag från Mera Skog i Västerbotten. Detta för att underlätta utveckling av verksamheten eller nystart! Fram till den 15 oktober kan ansökningar skickas in och därefter ser Mera Skog i Västerbottens verksamhetsledare över ansökningarna och tar i diskussion med ledningsgruppen beslut om vilka skolor som beviljas medel. Om din skola är intresserad skickar in en ansökan till Matilda Lingegård, matilda@meraskog.se

Tänk på att i ansökan ange vilka planer ni har för skolskogen, motivera investeringen samt bifoga kostnadskalkyl samt skriftlig överenskommelse med markägaren. Mall till en sådan överenskommelse finns att ladda ner via Skogen i Skolans hemsida.