Skogens Oskar

2018 års Skogens Oskar tilldelades Anders Pettersson

År 2019 går Skogens Oskar till Anders Pettersson, näringspolitisk talesperson för Västerbottens Allmänningsförbund. Han får priset för sin sakliga och kloka argumentation i frågan om ersättningsrätt/ intrångsersättning för de tusentals skogsägare som har skog i fjällnära områden.

Enligt Anders måste ett rättssamhälle ha som praxis att ersätta människor vid intrång på deras egendom.

Lämna din motivering till 2019 års mottagare av Skogens Oskar här

Mera Skogs ”Oskar” utdelas årligen av vår organisation. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten.

Vid val av person skall stort avseende fästas vid den grad av initiativkraft och idealitet som präglat den ide eller gärning som föreslås till belöning.

Lämpliga mottagare nomineras under året och en mottagare utses på Mera Skogs årsmöte. Lämna in din nominering till Skogens Oskar 2019 här nedanför.
 

Tidigare Skogs-Oskar:
1983 Ture Månsson
1984 Kjell Ulfhielm
1985 Hilding Ericsson
1986 Owe Eliasson
1987 Börje Sandberg
1988 Sven-Ingvar Wiklund
1989 Birger Enroth
1990 Karl-Göran Lundström
1991 Lage Strömgren
1992 Åke Sandström
1993 Gunhild Rydström
1994 Bengt Jonsson
1995 John Andersson
1996 Inga-Lill Tengman
1997 Dick Berg
1998 Per-Ove Bäckström
1999 Ola Lundberg
2000 Georg Andersson
2001 Anders Nordwall
2002 Sten Nyström
2003 Jan Edlund
2004 Leif Jougda
2005 Nils och Åke Martinson
2006 Dan Rönnkvist och Gustav Johansson
2007 Bengt Markusson
2008 Lorentz Andersson
2009 Tomas Lundmark
2010 Hans Eliasson
2011 Gunnar Andersson
2012 Rikard Ålstig
2013 Maria Hedblom
2014 Bengt Johansson
2015 David Rönnblom          
2016 Helena Österlind
2017 Ann Dolling
2018 Anders Pettersson