Skogens Oskar

2017 års Skogs-Oskar tilldelades Ann Dolling

Ann Dolling är jägmästare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU i Umeå. Ann forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras. Ann har varit drivande i projektet Skogen som integrationsarena vilket har som mål att män och kvinnor med en annan etnisk bakgrund än svensk ska få en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det svenska samhället. För projektets räkning har Ann tagit fram ett utbildningspaket för nya svenskar för att långsiktigt kunna erbjuda dem en väg in och en framtid i skogsbranschen. Som ordförande i fakultetens lika villkorskommitté arbetar Ann med att lyfta jämställdhetsfrågan och göra den till en del av den dagliga verksamheten på SLU.

Motivering:
Ann Dolling belönas för uthålligt och engagerat arbete för att skapa en integrerad, jämställd och hållbar skogsnäring och akademi. Med nytänkande samarbeten öppnar hon upp skogen och gör den till en angelägenhet för alla svenskar.

Lämna din motivering till 2018 års mottagare av Skogens Oskar här

Mera Skogs ”Oskar” utdelas årligen av vår organisation. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten.

Vid val av person skall stort avseende fästas vid den grad av initiativkraft och idealitet som präglat den ide eller gärning som föreslås till belöning.

Lämpliga mottagare nomineras under året och en mottagare utses på Mera Skogs årsmöte. Lämna in din nominering till Skogens Oskar 2018 här nedanför.
 

Tidigare Skogs-Oskar:
1983 Ture Månsson
1984 Kjell Ulfhielm
1985 Hilding Ericsson
1986 Owe Eliasson
1987 Börje Sandberg
1988 Sven-Ingvar Wiklund
1989 Birger Enroth
1990 Karl-Göran Lundström
1991 Lage Strömgren
1992 Åke Sandström
1993 Gunhild Rydström
1994 Bengt Jonsson
1995 John Andersson
1996 Inga-Lill Tengman
1997 Dick Berg
1998 Per-Ove Bäckström
1999 Ola Lundberg
2000 Georg Andersson
2001 Anders Nordwall
2002 Sten Nyström
2003 Jan Edlund
2004 Leif Jougda
2005 Nils och Åke Martinson
2006 Dan Rönnkvist och Gustav Johansson
2007 Bengt Markusson
2008 Lorentz Andersson
2009 Tomas Lundmark
2010 Hans Eliasson
2011 Gunnar Andersson
2012 Rikard Ålstig
2013 Maria Hedblom
2014 Bengt Johansson
2015 David Rönnblom          
2016 Helena Österlind
2017 Ann Dolling