Skogens mästare

Skogens mästare är en tävling som riktar sig till sjundeklassare runt om i Sverige, länsvis. Frågor och praktiska uppgifter som förekommer inom tävlingen är konstruerade så att de ska följa läroplanen,
lgr 11, och möta de förmågor som beskrivs där.

Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen ligger till grund för tävlingen. Boken om skogen är en grundbok fylld med basfakta om skogen.

Vinster
1:a pris             10.000:-
2:a pris              5.000:-
3:e pris              3.000:-
4:e pris              2.000:-

Kontakta Matilda Lingegård, matilda@meraskog.se, för anmälan och information.