Skogen i Skolan - Västerbotten

Skogen i Skolan vill öka samarbetet mellan skolan och den skogliga sektorn. Syftet är att öka intresset för och kunskaperna om landets viktigaste näring och att erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.
Är du intresserad av att komma i kontakt med Skogen i Skolan i Västerbotten? Ta kontakt med din lokala kommungrupp inom Mera Skog.

Du kan även kontakta oss direkt:
Klara Kingsvik, klara@meraskog.se

Skogen i Skolan, Västerbotten, vill aktivt uppmuntra skolor till ökad utomhusundervisning med skogen som ett pedagogiskt hjälpmedel. Använd skogen som en extra lärosal på just er skola - varför inte i en egen skolskog? Vi anordnar kurser, informationsträffar, studiebesök ute i skogsbruket eller på industrin m.m. i länet.

Vill ni veta ännu mer! Besök Skogen i Skolans hemsida för mer information.