Om oss

Mera Skog startade år 1976 vid en tidpunkt när man befarade framtida virkesbrist. I takt med växande insikter om felaktigheten i dessa farhågor kom Mera Skog alltmer att ägna sig åt information och utbildningsverksamhet inom regionen.

Mera Skog finansieras av medlemmarna och arbetet leds av en ledningsgrupp samt verksamhetsledaren. I organisationen ingår vidare lokala kommungrupper vilka medverkar vid det praktiska genomförandet av olika aktiviteter.

Mera Skog i Västerbottens vision

  • Medlemmarna skall uppleva Mera Skog i Västerbotten som ett bra samverkansorgan för respektive företag/organisations behov.
  • Skolan samt övriga samhället skall uppleva Mera Skog i Västerbotten som en viktig samarbetspartner för deras verksamhet.
  • Vårt arbete skall öka lärares, elevers och övriga samhällets kunskaper om skog, skogsindustrin samt dess produkter, sett ur ett helhetsperspektiv.
  • Vårt arbete ska öka intresset för skogen och skogsindustrin som framtida yrke.
  • Mera Skog i Västerbotten skall stå för näringens positiva profil i dess utåtriktade verksamhet.