Mera Skogs inspirationsdag 2018 - En skog i förändring
 

Inspirationsdag den 20:e november 2018 på Ansia, Lycksele. Mer information kommer snart!

Den 30 oktober 2017 hade Mera Skog i Västerbotten en inspirationsdag på Ansia konferenscenter i Lycksele. Drygt 40 personer från hela länet deltog.
Syftet med dagen var att ge deltagarna inspiration samt en möjlighet till erfarenhetsutbyte kring dagens tema: En skog för alla - hur arbetar vi med integration och jämställdhet i skogen. 

Yusra Moshtat är debattör i GP, DN, ekonom  och miljöinspektör. Hon kommer ursprungligen från Bagdad och arbetar numera som miljöinspektör på Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Hon har projektlett "Vägen till naturen" och "Naturen med andra ögon". Yusra driver också företaget "Med andra ögon".

Efter Gulfkriget 1993 flydde hon från Bagdad och kom till Göteborg. Hon har bland annat lärt invandrarkvinnor att cykla och försökt få olika invandrargrupper att upptäckaden svenska naturen. Yusra fångar upp och engagerar invandrare för att få dem att flytta till eller jobba på landsbygden. Med sin bakgrund ser hon saker med andra ögon, vilket kan bidra till att öka förståelsen.
 

Ann Dolling, SLU och Peter Ahlqvist, Dorotea lärcentrum berättar om ett nytänkande projekt där nyanlända genom skogen utvecklar språket och möjligheter till utbildning och jobb inom den gröna näringen. 

I LONA-projektet Natur för alla lär sig SFI-elever i Dorotea svenska genom att tillsammans bygga upp en skolskog. Målet med projektet Skogen som integrationsarena är att män och kvinnor med en annan etniskt bakgrund än svensk ska få kunskap om skogen och skogsrelaterade aktiviteter och därmed en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det svenska samhället.

Jenny Claesson från Add Gender är normingenjör och delägare på Add Gender och har tidigare arbetat med flera skogsbolag, smugglade in jämställdheten på SkogsElmia 2011 och har skrivit barnboken "Styrkan sitter inuti - Anna kör skogsmaskin" tillsammans med skoatrföraren Anna A Utter.

Vi är många som insett fördelarna med ett jämställdhetsperspektiv på organisationer och arbete. Men från insikt till förändring måste vi gå via handling. Och vad ska vi göra för att bäst stimulera den förändring vi vill se? Vi testar en rad verktyg för att se vilka som passar dig och din organisation bäst.

Paneldebatt

Paneldebatt med moderator Sverker Olofsson.
Efter en promenad runt Ansia med möjlighet till erfarenhetsutbyte kring temat "integration i skogen" kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till panelen.

I panelen finns:
Yusra Moshtat, Miljöinspektör och debattör som driver företaget Med andra ögon
Ann Dolling, Universitetslektor Instutitionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
Peter Ahlqvist, Projektledare för Natur för alla på Dorotea Lärcentrum
Sofia Blomquist, Specialist på skogens sociala värden på Skogsstyrelsen
Anna Danielsson, Särskilt sakkunning inom integration på Länsstyrelsen AC
Esbjörn Wahlberg, Ansvarig för press och samhällskontakter på Sveaskog
Peter Lindström, Arbetsmiljöansvarig på GS-facket

Tack alla medverkade för en lärorik och intressant dag!