År 2019 går Skogens Oskar till Anders Pettersson, näringspolitisk talesperson för Västerbottens Allmänningsförbund. Han får priset för sin sakliga och kloka argumentation i frågan om ersättningsrätt/ intrångsersättning för de tusentals skogsägare som har skog i fjällnära områden.

Enligt Anders måste ett rättssamhälle ha som praxis att ersätta människor vid intrång på deras egendom.